PEC Zwolle United

Veel clubs in het betaalde voetbal tonen hun maatschappelijke betrokkenheid, zo ook PEC Zwolle. In 2010 zijn ze verschillende maatschappelijke activiteiten gaan bundelen, en zijn ze in Zwolle gestart met PEC Zwolle United. Bij PEC Zwolle hebben ze de verschillende projecten ondergebracht in vier pijlers te weten:

  • Sportief leren
  • Zorg en welzijn
  • Altijd in beweging
  • Sportiviteit en Respect

Aan elk van deze pijlers hebben ze een kernboodschap gehangen, die duidelijk maakt wat er met de pijlers beoogd wordt. De vier pijlers van PEC Zwolle United gaan we toch eens nader bekijken, en dan kijken wat een voetbalclub als PEC Zwolle op het maatschappelijke vlak kan en wil bereiken.

Sportief leren: Kernboodschap is, inspireren door sport, spel en leren te combineren.

Bij “Sportief leren” gaan ze samen met enkele betrokken partners leerzame projecten ontwikkelen en ondersteunen, het doel hiervan is om aan kinderen te leren om zich te ontwikkelen. Een eredivisie voetbalclub als PEC Zwolle is natuurlijk een prachtig uithangbord om sport en school te verbinden. In dit kader geeft het project Playing For Succes veel kinderen de kans om hun sociale vaardigheden op een speelse manier op te doen.

Zorg en Welzijn: Kernboodschap is, Mensen faciliteren, ontzorgen en een glimlacht bezorgen.

Mensen moeten alles uit hun zelf halen, dat is het doel van de pijler Zorg en Welzijn, en het mag dan niet uitmaken of dat met of zonder een beperking is. PEC Zwolle United biedt die mensen de kans om uit de dagelijkse sleur en zorgen van de dag te komen, door ze samen te laten sporten of de gelegenheid te geven om even weg te zijn. Bij PEC Zwolle United vinden ze dat mensen het verdienen om eens in het zonnetje gezet te worden, dit doen ze door verschillende voetbalprojecten.

Altijd in Beweging: Kernboodschap is, een actief leven is een gezond streven.

Sporten is goed voor de mens, iedereen weet dat en bij PEC Zwolle United doen ze daar graag aan mee, door middel van jeugdvoetbal, schoolvoetbaltoernooien en het geven van clinics bij andere clubs. Kinderen worden op deze manier gestimuleerd om te gaan bewegen , wat dan weer goed is voor de gezondheid. Ook mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt waaronder onder andere de Wajongjongeren worden via het project Arbeidsparticipatie geholpen in hun zoektocht naar een baan.

Sportiviteit & Respect: Kernboodschap is, sporten met respect voor elkaar.

Bij PEC Zwolle United zetten ze zich ook volledig in om ontoelaatbaar gedrag op en rond de sportvelden in de dammen. Ze moeten sportief en met respect voor elkaar spelen. Op deze manier willen ze bereiken dat de jeugd verantwoordelijkheid neemt voor hun eigen gedrag en anderen aanspreken op hun gedrag. Daarvoor is de straatvoetbalcompetitie PEC Zwolle Street League opgezet, om jongeren te laten zien dat er meer is dan voetbal alleen.

Mooie projecten waarmee PEC Zwolle duidelijk zijn maatschappelijk verantwoordelijkheid laat zien, een mooi voorbeeld ook voor andere betaald voetbal organisaties.